Angela Gold – Thầy Bói Xem Da

LET'S LIVE - AIA VIETNAM (2019)

G - BRAND LAUNCH CAMPAIGN 2019

COKE COFFEE

SWANBAY LA MAISON

SIÊU CHỢ SEN ĐỎ - HIỂU Ý MỌI NHÀ

VINCITY

#COKEKISS

ACNES BACK TO SCHOOL

VIETTEL TVC

COKE WORLDCUP 2018

OISHI - VÔ TƯ ĐI!

KOPIKO PROMOTION

NUTRIBOOST TVC 2018

UBER TO THE MOMENT

THE FACE SHOP

SIÊU CHỢ SEN ĐỎ TVC

UBER BOX

VINHOMES

SPRITE MAKE A CAN

SONY XPERIA

MAXKLEEN TVC

SPRITE PRANK SERIES

MAGGI 365 MÓN XÀO

MAGGI BẾP NHÀ NÊN THƠ

POCA - ĐẠI HỘI CHÉM GIÓ

PAKTOR - SWIPE INTO LOVE

COKE IBEACON

CALCHEESE

KOPIKO VIDEO SERIES

SPRITE MUSIC VIDEO